RSS info@adamineva.com http://www.facebook.com/adamineva

Adam in Eva o svojem delu

5. maj 2014 - avtor: lenna

Posebnost storitev, ki jo izvajamo za vas, zahteva prepletenost doslednega sistematičnega in analitičnega pristopa na eni strani, in intuitivnega pristopa, ki temelji na občutenju posameznika kot individuuma. Brez simbioze obeh ključnih, čeprav v svoji naravi tako različnih pristopov, ne more biti kvalitetne storitve oziroma uspeha. Naša storitev je posebna tudi v tem, da sama izvedba storitve ne zagotavlja uspeha ali dosega končnega cilja. Gre za ljudi. Karkoli vključuje ljudi in njihova čustva, nikoli ne more biti in ni predmet garancije. Gotovosti ni. Če se tega zavedamo, smo korak bliže k uspehu.

Adam in Eva o svojem delu

UVEDBA BISTVENIH PRINCIPOV ZA ZAGOTOVITEV PRISTOPA STALNOSTI KVALITETE

Za zagotovitev kvalitetnega in profesionalnega pristopa smo v izvajanje svojih storitev uvedli določene principe, ki jih upoštevamo ne glede na način ali stopnjo našega delovanja:

- Sistematičnost: kvalitetna izvedba storitve zahteva sistematičen pristop k izvajanju posameznih stopenj, ki šele kot zaključene in celovite celote lahko predstavljajo osnovo za nadaljnjo uspešno delo. Sam časovni vidik izvajanja storitev ni v ospredju, saj je vsaka stranka zase edinstvena in ni merila, ki bi lahko realno ocenil časovno izvedbo storitev za posamezno stranko. Osnovni princip je, da so postopki izvajanja storitve zaporedno odvisni, kar pomeni, da ne moremo izvesti določene stopnje postopka pred ustreznim zaključkom predhodne.

Osebni pristop: vsaka stranka zase je edinstvena in je kot takšna obravnavana v celotnem postopku. Za nobeno stranko ne povzemamo nobenih zaključkov na osnovi nekaterih lastnosti stranke. Na vsa morebitna vprašanja stranke ali kakršnekoli težave, ki se lahko pojavijo tekom izvedbe storitve, osebno odgovarja posrednik, s katerim stranka sodeluje od začetka sklenitve poslovnega razmerja (e-mail, telefon). Naša odzivnost temelji na principu »48 ur«, kar pomeni, da se odzovemo na vaše povpraševanje najkasneje v roku dveh delovnih dni od datuma posredovanja.

- Celovitost in doslednost: prizadevamo si za celovitost in doslednost tako pri pridobivanju podatkov kot vseh oblikah komunikacije ali izvajanju postopkov v času sodelovanja s stranko. Prav tako vzpodbujamo stranko na osnovi posebnih metod k celovitosti in doslednosti ter natančnosti in pravilnosti pri posredovanju podatkov ali informacij.

- Intuicija in občutek: posebnost področja zahteva upoštevanje posebnih pristopov. Intuicija in občutek za odnose med ljudmi in ljudi same so tisti osnovni kriterij, ki nas vodi pri izvajanju posredovanja.

KAKŠEN JE NAČIN NAŠEGA DELA?

Celotna storitev posredovanja ima tri celote: oblikovanje osebnega profila stranke, izbira potencialnih partnerjev za predstavitev in spremljanje procesa spoznavanja stranke s potencialnimi partnerji.

1. OBLIKOVANJE OSEBNEGA PROFILA STRANKE:

Cilj je oblikovanje vašega osebnega profila, ki bo dal natančne in nedvoumne odgovore na vprašanja, ki so ključna za vzpostavitev kvalitetnega partnerskega odnosa; gre za spoznavanje vaših vrednot, življenjskega stila, vaše preteklosti in družinskega okolja, pogleda na sam partnerski odnos, pričakovanj, povezanih s partnerskim odnosom in ciljev, ki ste si jih zastavili na področju partnerstva.

Podroben osebni profil vključuje tudi vaš pogled na svet, naravo, ljudi okrog vas, nase in na partnerja ter pričakovanja, ki so povezana s samim potencialnim partnerjem. Dopolnimo ga z vsem, čemur dajete v življenju prednost (kar je za vas res pomembno) in s tistim, kar je za vas nesprejemljivo (ne more biti predmet prilagajanja).

Kako oblikujete osebni profil?

Vaš osebni profil je rezultat razgovorov z vami, podatkov in informacij, ki nam jih posredujete, fotografij in drugih materialov, ki nam pomagajo na osnovi metod in pristopov, ki jih uporabljamo, spoznati vas kot enkratnega posameznika in oblikovati vašo celostno osebnostno sliko. Razgovori načelno potekajo v naših prostorih ali na mestu, ki ga določi vaš posrednik. V skladu z dogovorom lahko poteka eden izmed razgovorov v vašem domačem okolju, kar dodatno pripomore k celovitosti vašega osebnega profila.

Ali izvajate razgovore z drugimi osebami?

Načelno ne izvajamo razgovorov z drugimi osebami, saj ni v skladu z načelom anonimnosti. Na vašo pobudo ali posebno željo lahko izvedemo razgovore tudi z odraslimi osebami, ki vas dobro poznajo, če na osnovi vaših podatkov ocenimo, da bi ti lahko pripomogli k celovitejši sliki vas samih. Predhodno nam morate zagotoviti osebno privolitev, saj pomeni, da so na ta način druge osebe seznanjene z namenom razgovorov, kar ni v skladu z načelom anonimnosti, ki vam ga zagotavljamo.

Ne glede na to razgovorov ne izvajamo z vašimi otroci, saj ocenjujemo, da otrok ne smemo vključevati v potencialni partnerski odnos. Izjema je vaša iskrena želja in želja vaših otrok, a le v primeru, da gre za odrasle in zrele osebe (starost otrok nad 25 let).

Kako dolgo traja postopek oblikovanja osebnega profila?

Naveden postopek traja od enega do treh mesecev. V času trajanja postopka in ob njegovem zaključku vam nismo dolžni posredovati nobene informacije v zvezi z vašim oblikovanim osebnim profilom. Prav tako nimate pravice zahtevati posredovanje vašega osebnega profila. Vsa morebitna vprašanja ali druge probleme rešujete neposredno s posrednikom.

Zakaj je nujen ta postopek?

Oblikovanje osebnega profila je bistveno, saj gre za vzpostavljanje zaupanja med vami in posrednikom ter oblikovanje ključnega elementa celotne storitve, ki jo izvajamo za vas. Končni rezultat je podrobno in celostno (upoštevani vsi vidiki) izdelan vaš osebni profil. Predstavlja osnovo za izbiro vašega potencialnega partnerja. Bistveno za ta postopek je, da v celoti razumete, kaj lahko pričakujete z naše strani, in da mi v celoti razumemo, kakšni so vaši nameni.

2. IZBIRA POTENCIALNIH PARTNERJEV ZA PREDSTAVITEV:

Cilj tega postopka je predstaviti vam samo tiste potencialne partnerje, ki so z vidika izdelanega osebnega profila po našem mnenju ustrezni in primerni za vas. Število in čas predstavitev nista vnaprej določena in sta lahko zelo različna. Predstavitve si lahko sledijo v relativno kratkem času ali med njimi poteče daljše obdobje (dva ali več mesecev). Oseben pristop agencije je, da vam v krajšem času predstavi najmanj dva potencialna partnerja, saj je možnost primerjave med njimi lažja, odločitve pa bolj kvalitetne.

Kako iščete mojega potencialnega partnerja?

Izhodišče je register potencialnih kandidatov, ki ga oblikuje agencija na osnovi kombiniranja ustreznih vprašalnikov in z uporabo posebnih metod ter je v lasti agencije. Iz registra izberemo kandidate za vašega potencialnega partnerja na osnovi določenih kriterijev. Z vsakim kandidatom za vašega potencialnega partnerja naredimo osebni razgovor, ki omogoča izdelavo njegovega podrobnega osebnega profila (vrednote, življenjski stil, čemu daje prednost, kar zanj ni sprejemljivo, ostale pomembne lastnosti, značilnosti, pričakovanja in cilji kandidata). Če kandidata ocenimo kot vašega potencialnega partnerja, ga vnesemo v podatkovno bazo vaših potencialnih partnerjev. Po potrebi izvedemo še dodatne razgovore.

Kako med vsemi kandidati izberete tiste, ki mi jih predstavite?

Znotraj podatkovne baze vaših potencialnih partnerjev izvedemo proces selekcioniranja (oseben pristop), katerega namen je predstaviti vam ustrezno osebo po našem mnenju. Od vašega posrednika je odvisna vaša osebna predstavitev ustreznemu potencialnemu partnerju, ki ustreza vsem vašim kriterijem.

Izbran potencialni partner se lahko odloči za predstavitev z vami na osnovi informacij, ki mu jih posreduje agencija. Pred predstavitvijo mu ne posredujemo nobenih vaših fotografij ali drugih podatkov, ki ste nam jih posredovali. V primeru, da se odloči za predstavitev, agencija uredi predstavitev (zmenek), pri čemer izhaja iz načinov spoznavanja potencialnih partnerjev, ki so vam osebno blizu ali jih imate najraje. Pred samo predstavitvijo se posrednik pogovori tako z vami kot s potencialnim partnerjem, ki je privolil v predstavitev.

3. SPREMLJANJE PROCESA SPOZNAVANJA STRANKE S POTENCIALNIMI PARTNERJI:

Cilj tega postopka je, da preko predstavitev, ki jih izvajamo za vas, korigiramo vaš osebni profil in vam zagotovimo takšne predstavitve potencialnih partnerjev, ki bodo vodile k cilju. Cilj je tisto, kar imamo vsi, tako vi kot mi, ves čas pred očmi. Vaša čisto posebna oseba, s katero boste delili vaše življenje.

Po vsaki predstavitvi se vaš posrednik pogovori z vami in vašim potencialnim partnerjem, ki vam je bil predstavljen. Na tej osnovi lahko ugotovimo morebitna odstopanja od tistega, kar smo ocenili kot vaš interes na osnovi oblikovanega osebnega profila. Še boljša je ta informacija po dveh ali treh predstavitvah in razgovorih. Prav tako so koristne informacije, ki jih pridobimo s strani potencialnega partnerja (kako je začutil vas in vaša pričakovanja).

Zato je bistveno, da nam po vsaki predstavitvi potencialnega partnerja posredujete izčrpne informacije o vtisih, občutkih oziroma predstavitvi v celoti. Pomembno je, da ste pri tem nepristranski in odkritosrčni.

Se z vsakim potencialnim partnerjem srečam samo enkrat?

Načeloma ne izhajamo iz enkratne predstavitve istega potencialnega partnerja. Naše stališče je, da takojšnja privlačnost ni kriterij za to, ali obstaja možnost kvalitetnega partnerskega odnosa ali ne. Bistvena je naša ugotovitev, da oseba dejansko ni ustrezna in primerna za vas, čeprav smo jo prvotno ocenili kot vašega potencialnega partnerja. Naslednja predstavitev poteka na drugačen, a eden izmed vaših ljubših načinov spoznavanja oseb. Izjema je, če oba, tako vi kot potencialni partner, ne želita več ponovne predstavitve.

Kako med vsemi predstavljenimi osebami najti čisto posebno osebo?

Tudi tu gre za postopek selekcioniranja. Odločimo se lahko za več vzporednih predstavitev z istimi osebami, dokler na podlagi razgovorov in sodelovanja z nami ne sprejmete odločitve. Med osebami, ki so vam predstavljene, izberete tisto, ki je v skladu z vašimi ugotovitvami, oseba, ki je za vas vaša čisto posebna oseba. Naša naloga je, da predhodno na osnovi razgovorov po vsaki predstavitvi spremljamo stališče tako vas kot potencialnega partnerja. Tako lahko zagotovimo usklajenost vaše odločitve z odločitvijo potencialnega partnerja. Gre za vzajemnost.

Imate še kakšno vprašanje ali ste se že odločili? Vzpostavite kontakt z nami!

Kontakt: Kontakt: Prosimo, da se najavite preko telefona, pokličite na 040 880 805  – Žana ali 031 850 218 – Peter. Lahko pa nam tudi pišete,  naslov naše elektronske pošte je info@adamineva.com..

sorodni članki:
Brezplačna prijava

Za prijavnico kliknite tukaj >>