RSS info@adamineva.com http://www.facebook.com/adamineva

Izjava Agencije Adam in Eva o spoštovanju zasebnosti

6. maj 2014 - avtor: Lenna

Agencija ne posreduje nobenih podatkov posameznika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, nikomur, ampak jih uporablja izključno za doseganje namena sklenjenega poslovnega razmerja. Agencija prav tako ne uporablja osebnih in drugih podatkov posameznika z namenom trženja svojih storitev ali potrebe lastne promocije. Poglejmo podrobneje, natančneje …

Izjava Agencije Adam in Eva o spoštovanju zasebnosti

Agencija uporablja le tiste podatke, ki jih pridobi na osnovi osebne privolitve vsakega posameznika

Agencija Adam in Eva za izvajanje svojih storitev, to je storitev ženitnega posredovanja oziroma posredovanja stikov med posamezniki z interesom vzpostavitve partnerske zveze, uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih pridobi na osnovi osebne privolitve vsakega posameznika.

Agencija tako pri izvajanju storitev kot v vseh oblikah afirmacije svoje dejavnosti izhaja iz spoštovanja določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2007 z dne 16.10. 2007; v nadaljevanju Zvop-1). V skladu z določili Zvop-1 in na temelju profesionalnega pristopa do izvajanja storitev ter načelih poslovanja, ki jih Agencija uporablja, podajamo pojasnila v nadaljevanju besedila.

Spoštovanje zasebnosti in dostojanstva posameznika

Agencija pri izvajanju svojih storitev in afirmaciji svoje dejavnosti dosledno upošteva načelo anonimnosti kot temeljno načelu v pristopu izvajanja svoje dejavnosti. Na osnovi tega vam zagotavljamo zasebnost izvajanja storitve, spoštovanje dostojanstva vas kot posameznika, diskretnost in anonimnost pri izvajanju storitve ter varnost vaših osebnih podatkov ter drugih materialov, ki ste nam jih posredovali zaradi izvedbe storitve Agencije ali so bili s tem namenom pridobljeni od tretjih oseb z vašim predhodnim in izrecnim pismenim dovoljenjem. Vse vaše podatke, naj imajo naravo osebnih podatkov, občutljivih podatkov ali drugih podatkov, ne glede na obliko, bomo obravnavali z vso odgovornostjo, uporabljali v skladu z namenom Agencije, zakonito in pošteno. Izhajamo iz spoštovanja integritete posameznika.

Namen uporabe osebnih podatkov in drugih podatkov posameznika

Agencija uporablja tako osebne podatke kot vse ostale podatke in materiale (v nadaljevanju dokumentacija), ki jih pridobi z namenom izvajanja storitve za vas, izključno in samo z namenom uporabe te dokumentacije za izvedbo storitev, zaradi katere je bilo poslovno razmerje z nami sklenjeno. Uporaba te dokumentacije, katere sestavni del so tudi vaši osebni podatki, pomeni zbiranje, obdelavo (ročno in avtomatizirano), analizo, primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitve, ki je temelj poslovnega razmerja z nami.

V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov posameznika se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja s posameznikom, seznanja posameznika o aktivnostih Agencije, spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo poslovno razmerje s posameznikom in kvaliteto izvedene storitve, ki je temelj poslovnega razmerja.

Agencija izjavlja, da ne bo pridobivala nobenih podatkov posameznikov, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega Agencija pridobiva in uporablja osebne in druge podatke posameznika. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot vidika obsega podatkov.

Varnost osebnih in drugih podatkov

Vsa dokumentacija (osebni podatki in drugi podatki posameznika) je v času uporabe, ki predstavlja čas od vaše namere za sklenitev poslovnega razmerja do izvedbe storitve ali prekinitve poslovnega razmerja zaradi drugih vzrokov, ustrezno varovana.

Varstvo osebnih in drugih podatkov posameznika obsega organizacijske, tehnične in logistične postopke in ukrepe, s katerimi se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov ali zloraba teh podatkov. Varstvo se izvaja z varovanjem prostorov, opreme in sistemske programske opreme pred nepooblaščenimi vstopi ali dostopi, varovanjem aplikativne programske oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, varovanjem ali uporabo varnih sistemov pri prenosu podatkov in zagotavljanjem učinkovitega načina blokiranja (označitev osebnih podatkov, ki onemogoča nadaljnjo obdelavo podatkov), uničenja, izbrisa ali anonimiziranja (sprememba osebnih podatkov na način, da jih ni več možno povezati s konkretnim posameznikom) osebnih podatkov.

Po realizaciji namena, zaradi katerega je bila pridobljena, ali prekinitvi poslovnega razmerja, se dokumentacija v celoti uniči. V primeru smrti posameznika, s katerim je Agencija sklenila poslovno razmerje, a namen sklenitve poslovnega razmerja še ni bil realiziran, se celotna dokumentacija posameznika takoj, ob pridobitvi informacije o smrti posameznika, uniči.

Posredovanje osebnih in drugih podatkov posameznika

Agencija ne posreduje nobenih podatkov posameznika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, nikomur, ampak jih uporablja izključno za doseganje namena sklenjenega poslovnega razmerja. Agencija prav tako ne uporablja osebnih in drugih podatkov posameznika z namenom trženja svojih storitev ali potrebe lastne promocije.

Vodenje registra članov in registra potencialnih partnerjev

Agencija vodi za potrebe izvajanja storitev dva registra podatkov, ki vključujeta tudi osebne podatke posameznikov. Oba registra podatkov sta zajeta v katalogu zbirke osebnih podatkov, kjer so opisane vse vrste osebnih podatkov, ki jih Agencija pridobiva in zbira z namenom izvajanja storitev.

Register članov predstavlja osebne in ostale podatke članov Agencije, za katere Agencija izvaja storitev aktivnega posredovanja pri sklenitvi partnerske zveze. Register potencialnih partnerjev predstavlja osebne in ostale podatke potencialnih partnerjev, za katere Agencija izvaja storitev neaktivnega posredovanja pri sklenitvi partnerske zveze.

Oba registra vključujeta osebne podatke posameznikov, ki so vključeni v te registre.

Osebni podatki posameznika in osebna privolitev posameznika

Osebni podatki posameznikov kot tudi ostali podatki so pridobljeni s strani Agencije na osnovi osebne privolitve posameznika. Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Namen uporabe osebnih in ostalih podatkov je podan posamezniku na podlagi sklenitve članstva, kjer se posameznik seznani s storitvijo, ki jo izvaja zanj Agencija, vključitve v register potencialnih partnerjev, ali na podlagi informacije, ki je podana na spletni strani (spletna stran). S posredovanjem pisne privolitve posameznika (vključuje tudi elektronsko potrdilo) se smatra, da je posameznik seznanjen z namenom zbiranja osebnih podatkov in z namenom v celoti soglaša.

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške.

Agencija med podatki, ki jih pridobiva s strani posameznika, v glavnem upravlja z osebnimi in občutljivimi osebnimi podatki posameznika.

Kontakt: Prosimo, da se najavite preko telefona, pokličite na 040 880 805 – Žana ali 031 850 218 – Peter. Lahko pa nam tudi pišete,  naslov naše elektronske pošte je info@adamineva.com.

sorodni članki:
Brezplačna prijava

Za prijavnico kliknite tukaj >>