RSS info@adamineva.com http://www.facebook.com/adamineva

Oblike sodelovanja z agencijo Adam in Eva

5. maj 2010 - avtor: lenna

Oblike sodelovanja, ki vam jih nudimo, so rezultat upoštevanja okolja in drugih predpostavk, ki izhajajo iz področja izvedbe storitev agencije. Posredovanje v iskanju partnerja med moškimi in ženskami v prvi vrsti določajo značilnosti moških in žensk. Drugačni smo in iščemo se drugače; naša izhodišča ali vzroki, zakaj želimo poiskati sebi primernega partnerja, so različni. Ker smo se odločili, da bomo uspešni, moramo izhajati iz razlik med nami. Med moškimi in ženskami.

Oblike sodelovanja z agencijo Adam in Eva

Obstajata dve osnovni obliki sodelovanja z nami :

- Članstvo v agenciji: gre za aktivno in neposredno posredovanje, kjer je usmerjenost agencije na vas in iskanje vašega potencialnega partnerja; v celoti se uveljavi osebni pristop, ki ga realiziramo z določitvijo vašega osebnega posrednika in njegovim sodelovanjem z vami kot vašim zaupnikom.
- Vključitev v register potencialnih partnerjev: gre za neaktivno in posredno posredovanje, kjer ste vključeni v register potencialnih partnerjev tistih strank, ki se odločijo za članstvo v agenciji.

KAKO POSTATI ČLAN AGENCIJE?

Uspeh, biti uspešen … Vedno zelo individualen pogled, ki se razlikuje od posameznika do posameznika. Kaj je naše merilo uspeha? Našo merilo uspeha ni število članov, prav tako ne obseg registra potencialnih partnerjev. Za nas je edino merilo in kriterij uspeha število uspešnih zvez, ki smo jih pomagali skleniti z našim posredovanjem. Zaradi tega sami sebi in vam kot našim strankam ne smemo dovoliti, da bi sklepali poslovno razmerje s komerkoli. Kriterij, da postanete naša stranka oziroma član, je jasen in enak za vse. Izjem ne delamo, ker hočemo za vas samo najboljše.

Če ste se odločili za članstvo v agenciji, z vami najprej opravimo osebni razgovor, na osnovi katerega se odločimo, ali ustrezate kriterijem za članstvo. Kriterija sta dva:

- Natančno morate vedeti, kaj želite (vaši cilji, vaša pričakovanja).
- Vaša pričakovanja morajo biti realna.

Če ne izpolnjujete teh dveh kriterijev, bo naše posredovanje neuspešno. To pomeni, da bo neuspešno za vas, za vse potencialne stranke, ki vam jih bi predstavili v tem času, in za nas.

Tudi v primeru, da ugotovimo, da ne veste točno, kaj želite, ali so vaša pričakovanja z našega objektivnega stališča nerealna, vam lahko pomagamo.

Čas do prve predstavitve vašega potencialnega partnerja prav tako ne bo čas čakanja. Saj tudi sedaj niste sedeli križem rok in čakali na nekoga. Če se boste tako odločili, vam lahko v tem času ponudimo naše svetovanje, da boste v trenutku vaše prve predstavitve potencialnemu partnerju najboljše, kar ste lahko. Odločitev je seveda osebno vaša.

KAKO SE VKLJUČITI V REGISTER POTENCIALNIH PARTNERJEV?

Register potencialnih partnerjev pomeni posredno in neaktivno posredovanje, ki ni usmerjeno na vas, ampak na enega izmed članov agencije. V register potencialnih partnerjev vas vključimo na osnovi izpolnjenega vprašalnika, ki vam ga posredujemo po predhodno prejeti izpolnjeni prijavnici.

Na osnovi posredovane prijavnice vam posredujemo vprašalnik, ki ga morate v celoti izpolniti, podpisati in ga pisno posredovati na naš naslov. Hkrati nam morate posredovati dve fotografiji, ki nista starejši od obdobja šestih mesecev. Iz fotografij mora biti razviden datum njihovega nastanka. Vse ostale zahteve in pogoje vam posredujemo skupaj s vprašalnikom. Hkrati vam bomo posredovali pooblastilo, s katerim nas boste pisno pooblastili, da lahko uporabljamo vaše osebne podatke za namene agencije.

Pozor: Agencija se lahko odloči in zavrne vašo uvrstitev v register potencialnih partnerjev. V tem primeru vam nismo dolžni posredovati nobene obrazložitve, zakaj smo se tako odločili.

Izpolnjen vprašalnik je osnova za vaš profil potencialnega partnerja, ki ga uvrstimo v register potencialnih partnerjev. V tej vlogi nastopate kot oseba, ki jo lahko izberemo na osnovi vašega profila, izdelanega z uporabo posebnih metod na osnovi vprašalnika, kot osebo, ki jo lahko vključimo v podatkovno bazo konkretnega člana agencije kot potencialnega partnerja tega člana.

Če želite, lahko izvedemo pred samim vpisom v register potencialnih partnerjev z vami oseben razgovor. Oseben razgovor prav gotovo omogoča bolj osebni vtis o osebi in kvalitetnejšo izdelavo profila potencialnega partnerja. Vaše možnosti izbire med potencialne partnerje konkretnega člana so s tem seveda večje, vsekakor pa niso pogoj uvrstitve v podatkovno bazo potencialnih partnerjev konkretnega člana. Pogoj je vaša usklajenost z njegovim osebnim profilom.

Pogoj za to je izvedba osebnega razgovora z vami, na osnovi katerega oblikujemo vaš osebni profil. Z vami kot kandidatom za potencialnega partnerja konkretnega člana naredimo osebni razgovor, ki omogoča izdelavo vašega podrobnega osebnega profila (vrednote, življenjski stil, čemu daje prednost, kar zanj ni sprejemljivo, ostale pomembne lastnosti, značilnosti, pričakovanja in cilji kandidata).

Če vas ocenimo kot potencialnega partnerja, vas vnesemo v podatkovno bazo potencialnih partnerjev konkretnega člana. Po potrebi izvedemo še dodatne razgovore.

V primeru, da ugotovimo, da ste primeren potencialni partner konkretnega člana agencije, sledi predstavitev temu konkretnemu članu. Vaša obveznost je sodelovanje z agencijo tekom celotnega postopka predstavitev konkretnemu članu agencije.

Kontakt: Kontakt: Prosimo, da se najavite preko telefona, pokličite na 040 880 805 – Žana ali 031 850 218 – Peter. Lahko pa nam tudi pišete,  naslov naše elektronske pošte je info@adamineva.com..

sorodni članki:
Brezplačna prijava

Za prijavnico kliknite tukaj >>