RSS info@adamineva.com http://www.facebook.com/adamineva

Pogoji uporabe


PREDSTAVITEV SPLETNE STRANI WWW.ADAMINEVA.COM

Spletna stran www.AdaminEva.com vsebuje tri vsebinske sklope :

• Agencija: v tem vsebinskem sklopu je predstavitev Agencije za posredovanje stikov oziroma ženitna posredovalnica Adam in Eva – Rajska agencija, ki se nahaja v Ljubljani, Vodnikov trg 4.

• Vsebine: v tem vsebinskem sklopu so zajeti posamezni članki, katerih vsebina je s področja odnosov med partnerji oziroma moškimi in ženskami ter vsem, kar predstavlja celovitost partnerskega odnosa (družina, dom, ipd.). Vsebine so razporejene v dve okvirni področji : Odnosi (Partnerja, Prijatelja, Starša, Najina družina, Najin dom) in Spolnost (Ljubimca, Problemi v spolnosti, Mavrica užitkov, Midva v umetnosti).

• Mali oglasi: predstavite se lahko preko vsem znanih t.i. malih oglasov.

Spletna stran www.AdaminEva.com je namenjena osebni uporabi posameznikov. Njen namen ni predstavljanje vsebin ali storitev z nobenega drugega vidika uporabe kot vidika posameznika.

LASTNIŠTVO SPLETNE STRANI

Vsebina in oblika spletne strani www.AdaminEva.com sta izključno lastništvo Peter Gavez s.p.

Prav tako je Peter Gavez s.p. izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki predstavljajo vsebino in strukturo spletne strani www.AdaminEva.com. Pri tem ni bistveno, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo z izjemo pisnega in slikovnega materiala tudi načrt spletne strani oziroma struktura sistema spletne strani s vključeno računalniško izdelavo. V tem smislu se uporabljajo v celoti za spletno stran www.AdaminEva.com določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ter vse nadaljnje spremembe, čeprav ne bodo posebej navedene na spletni strani www.AdaminEva.com (Uradni list Republike Slovenije, št.16/2007; v nadaljevanju ZASP-UPB3).

V skladu z določili ZASP-UPB3 ni dovoljeno izkoriščanje avtorskega dela, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja in distribuiranja avtorskega dela. Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z ZASP-UPB3.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporaba spletne strani www.AdaminEva.com , katere izključni namen je osebna uporaba spletne strani, je v celoti in izključno odgovornost vsakega uporabnika. Uporabnik je posameznik, ki dostopa na spletno stran www.AdaminEva.com. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za katerekoli obliko posledice uporabe spletne strani ali vsebin (pisna in slikovna gradiva) in storitev spletne strani, ne glede na to, v kakšni obliki se posledica iniciira (škoda, stroški, neustrezne ali napačne odločitve ali razumevanje, neustrezni ali napačni postopki posameznika in vse možne oblike posledic, ki z vidika posameznika zanj niso ugodne, koristne, pozitivne in/ali jih posameznik označuje kot njemu na kakršnikoli način škodljive).

Prav tako vam ne dajemo nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.AdaminEva.com, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom ter storitvami, zadovoljila vaše potrebe in vaša pričakovanja, želje, interese ali potrebe.

Struktura spletne strani, sama vsebina pisnih in slikovnih materialov, in ostali segmenti spletne strani www.AdaminEva.com so izključno v naši domeni in ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno neustreznost navedenega z vidika osebne uporabe posameznika.

PRAVICA DO SPREMEMB PRAVIL UPORABE SPLETNE STRANI IN SAME SPLETNE STRANI

Pridržujemo si pravico do sprememb Pravil uporabe spletne strani www.AdaminEva.com kot tudi do sprememb same spletne strani www.AdaminEva.com. S spremembo stopi v veljavo zadnja verzija spremenjenih pravil uporabe in pogojev poslovanja oziroma z datumom nove verzije preneha veljavnost predhodne. Z uporabe spletne strani www.AdaminEva.com sprejemate in potrjujete pogoje in pravila uporabe spletne strani ter način poslovanja. Vsebino te strani lahko kadarkoli spremenimo ali jo odstranimo brez predhodnega obvestila, pri čemer ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

POVEZAVA S SPLETNIMI STRANMI TRETJIH OSEB

Spletna stran www.AdaminEva.com lahko vsebuje povezave na druge sorodne, informativne ali komercialne spletne strani, na katere nimamo ne z vidika vsebine in ne z vidika varnosti nobenega vpliva. Te spletne strani niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami, ampak v lasti tretjih oseb. Povezave na te spletne strani so na voljo izključno za vašo informiranost in lažje dostopanje do spletnih strani, ki se navezujejo kakorkoli na vsebine, storitve ali informacije, ki so podane na spletni strani www.AdaminEva.com. Ne odgovarjamo za varnostno politiko teh strani in za pravilnost ter ustreznost vsebin in informacij teh spletnih strani.

POJASNILO

Pravila uporabe spletne strani www.AdaminEva.com so vključno z Izjavo o zasebnosti ter Pogoji poslovanja osnovni dokumenti, ki urejajo razmerja med uporabniki spletne strani www.AdaminEva.com, posamezniki, ki sodelujejo pri oblikovanju spletne strani in njene vsebine ter lastnikom spletne strani.

Ljubljana, 1. maj 2014

Brezplačna prijava

Za prijavnico kliknite tukaj >>

Nerazumljena,čutna
YouTube Preview Image